Privacy Verklaring

Bescherming persoonsgegevens

Wij nemen de beveiliging van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om volgens de geldende Europese wetgeving en willen u in deze privacyverklaring daarover goed informeren.

Het gebruik van onze website is over het algemeen zonder het verstrekken van persoonlijke gegevens mogelijk. Indien op onze pagina's om persoonlijke gegevens (zoals naam, adres of e-mailadres) wordt verzocht, vindt het verstrekken hiervan, voor zover mogelijk, altijd op vrijwillige basis plaats.

Deze gegevens worden zonder uw nadrukkelijke toestemming niet aan derden doorgegeven. Wij wijzen u erop dat er zich bij de gegevensoverdracht op internet (bijv. bij de communicatie via e-mail) veiligheidslekken kunnen voordoen. Een complete bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Log-bestanden

Bij iedere toegang tot onze website worden gebruiksgegevens door de betreffende internetbrowser doorgegeven en in protocolbestanden, de zogenaamde serverlogfiles, opgeslagen. De daarbij opgeslagen datarecords bevatten de volgende gegevens:

Deze gegevens laten geen identificatie van individuele personen toe en worden niet gekoppeld met andere data.
Wij' vragen uw begrip voor het feit dat controle van deze gegevens achteraf op grond van oneigenlijk gebruik noodzakelijk zou kunnen zijn.

SSL-encryptie

Om u als website bezoeker te beschermen gebruikt deze website bij het verzenden van vertrouwelijke gegevens, zoals het verzenden van het contactformulier, een SSL-encryptie. Deze versleuteling zorgt ervoor dat de informatie niet zichtbaar is voor derden.
U kunt dit heel gemakkelijk controleren en herkennen. Wanneer u op een versleuteld gedeelte van onze site bent, ziet u een slotsymbool in uw browser. Daarnaast verandert ook de URL van http:// naar https://.

INFORMATIE VERSTREKKEN, WISSEN, BLOKKEREN

U hebt te allen tijde recht op informatie over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, de herkomst en de ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking. U hebt er tevens recht op dat deze gegevens worden gecorrigeerd, geblokkeerd of gewist.

Bij vragen over het bovenstaande of over het thema persoonlijke gegevens kunt u contact opnemen met ons via het adres dat vermeld is in het impressum.

ONEIGENLIJK GEBRUIK VOOR RECLAMEDOELEINDEN

Het gebruik van de contactgegevens van ons impressum voor reclamedoeleinden is nadrukkelijk ongewenst, tenzij wij hier vooraf schriftelijke toestemming voor hebben gegeven of er al een zakelijke band bestaat.

Wij behouden ons het recht voor in deze gevallen (bijv. Spam) juridische stappen te ondernemen.